" Yeni başlangıçlar için... "

İŞLEMLEME HIZI SÖZEL

Bu eğitim materyali, zihin çalışma prensipleri içinde önemli bir yere sahip olan ardıl işlemleme becerisi (kısa süreli bellek) odağında zihinsel performansı artırıcı çalışmalar yapmak için tasarlanmıştır. Çalışma sayfalarında çocuklardan aşamalandırılmış öğeleri aklında tutarak birim bilgiyi belli bir süre ardıl belleğinde taşımaları ve değişen formlara yerleştirerek sonuca ulaşmaları beklenmektedir. Tüm bunları yaparken zihinsel olarak semantik hafıza devreye girmekte ve sentaks sıralamalar yapılmaktadır. Çalışma içerisinde eşzamanlı olarak odaklanmış dikkat ve bölünmüş dikkat formları olan dikkatin çok önemli unsurları yoğun bir şekilde görev üstlenmektedir.


• SEMBOLİK ANLAMSAL BELLEK
• BAĞINTILI SÖZEL/GÖRSEL BELLEK
• UZAMSAL BELLEK
• GÖRSEL/MEKANSAL EŞLEME
• SENTAKS/SEMANTİK
• ANLAMSAL İZDÜŞÜM
• SEMBOL HAFIZASI
• GÖRSEL/SÖZEL KONUM EŞLEME
• SIRALAMA BELLEĞİ

 

İŞLEMLEME HIZI SÖZEL 170 TL

Akademi Disleksi (disleksiicin.com)