" Başarı Standardımızdır. "

YASAL HAKLAR

Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler İçin;
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Öğrenciler İçin;

kişiler olmasına dikkat edin.

BEP TOPLANTILARINDA TALEP EDİLEBİLECEK HAKLAR
 

M.E.B. Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları konulu 2008/60 sayılı Genelge

Işığında disletik bireyin yaşamış olduğu güçlüğü ortadan kaldırmaya yönelik her türlü yapılandırma ve tedbir okul rehberlik birimleri önderliğinde bap birimi tarafından alınır bu toplantılarda öğrencinin dersine giren tüm branşlardaki öğretmenler, öğrencinin ve ailenin de bulunması zorunludur bu toplantılar standartta yılda iki kez olmak üzere yapılır fakat duruma göre ve talebe göre bap formuna toplanma aralıkları not edilerekten sık aralıklarla toplantılar ve değerlendirmeler yapılabilir.Bep çocuğunuz için alınacak önlemlerin konuşulduğu okul ve sınıf içi yapılandırmaların karara bağlandığı ve çocuğunuzun düzeyinin öncesinde belirlenerek o yıla ait eğitim hedeflerinin konuşulduğu bir toplantıdır ve her kaynaştırma öğrencisine yapılması zorunludur.

 

Bep raporuna ne gibi yasal haklar yazdırabilirim?

Bunun her türlü kararı yazdırabilirsiniz diyerek cevaplamak çok da yanlış olmayacaktır .Çünkü genelgelerde öğrencinin özellikleri dikkate alınarak her türlü düzenlemelerin okul ve sınıf ortamlarına yapılacağı yazmaktadır.

İsterseniz bu durumu biraz somutlaştıralım.


Diyelim ki çocuğunuzun dikkati diğer arkadaşlarına ve yaş düzeyine göre oldukça düşük ve raporunuzda bu ibare var. Okul bep raporuna çocuğunuzun sınıf içi oturma konumunun bir daha değiştirilmemek üzere öğretmene en yakın mümkünse orta sırada pencereden uzak bir konumda olmasını talep edebilirsiniz.kodlamalı sınavlarda kodlama hatalarından dolayı problem yaşadığını düşünüyorsanız sınavlara da kodlayıcı talep edebilirsiniz ve bunu bep raporuna yazdırabilirsiniz.


Diyelim ki çocuğunuz okuma performansı kötü olan ve bundan dolayı psikolojik olarak kötü etkilenen bir çocuk bu durumda sınıf içi etkinliklerde sesli okumadan muaf olması talebinde bulunabilir ve bunu bep raporuna yazdırabilirsiniz yada gireceği tüm sınavların sözlü olarak yapılmasını yada sınavların farklı bir ortamda birebir ve okutman ve kodlayıcı eşliğinde yapılmasını talep edebilirsiniz


Diyelim ki çocuğunuzun yazma performansı hem yaşıtlarında hem de sınıf düzeyine oranla kötü o zaman bep kurulunda çocuğunuzun girmiş olduğu yazılı sınavlarda dilbilgisi hatalarından ve yazı bozukluğundan not düşülmemesi için karar aldırabilirsiniz.

Yine aynı sorundan dolayı tahtadan deftere yazma problemi çeken çocuğunuz için tüm öğretmenlerin bilgisi dahilin de olmak üzere işlenen derslere yönelik olarak gün be gün kısa özet fotokopileri alınmasını talep edebilirsiniz yada teknolojiyi kullanarak size mail yoluyla ulaştırmalarını talep edebilirsiniz.


Disletik çocuklar yaşamış oldukları durumdan dolayı ikili ilişkileri başlatmada yada özgüvenlerinde sorunlar yaşamaktadır bu özellikleri göz önünde bulundurularak okul içinde sosyal yaşantıya dahil olması konusunda yardımcı olunması ve derslerinde küçücük çabalarının dahi motivasyon amacıyla onere edilmesi gerekliliğini bep kurulunda ifade etmeli ve kurul karaları içine aldırmalısınız

Disletik çocukların çok azı bazı dersler özelinde sınıfı düzey anlamında takip etme güçlüğü yaşamaktadır.zorluk yaşanılan ders ve konular özelinde özel sınav talebi , destek eğitim odalarında açığı kapatmak adına destek eğitim programı talep edebilirsiniz bazı okullarda ve bazı öğretmenlerce özel sınav talebi yanlış anlaşılarak sınıf düzeyinin çok çok altında sınavlar yapılmakta ve disletik çocuklar düzeylerinin de altında değerlendirilmektedirler bunu fark eden disletik çocuklar nasıl olsa kolay sınavla karşılaşacağını düşünerek çabalama ve ders çalışmaktan oldukça uzaklaşabilmektedirler.talep ettiğiniz özel sınavın içeriği şu olmalıdır sınıf düzeyini biraz altında yada sınıf düzeyinde istenilenin net olarak sorulduğu yazıların 16 puntonun üzerinde tutulduğu renkli kağıtların kullanıldığı okutman yada kodlayıcı talep edilen sınıfa oranla fazla sürelerin verildiği ve az soruların sorulduğu özelliğe uygun olarak yazı ve dilbilgisi hatalarından not kırılmayan sınavlar kastedilmektedir.Bu ayrıcalıklar merkezi sınavlarda ek süre tek başına salonda olma ,kodlayıcı ve okutman hakları olarak yapılmaktadır.

 

Disletik çocuklar dersler bazında genel olarak okuma sorunları yaşadıkları için okuma anlama sorunlarının okuma hızındaki sorundan kaynaklandığı tüm öğretmenlere anlatılması ve önlemlerin buna göre alınması kurulda kararlaştırılmalıdır yine disletik çocuklar dilbilgisi kuralları cümle kelime hece yapıları anlatım bozuklukları hikaye tamamlama boşluk doldurma gibi konularda yoğun performans problemi yaşayabilirler.Matematikte büyüklük küçüklük ilişkileri zaman ve problemleri ölçme ritmik saymalar çarpım tablosunu ezberleme de sorunlar yaşayabilirler.küçük kas ve motor koordinasyon sorunları yüzünde beceri gerektiren iş teknik resim görsel sanatlar ve teknoloji tasarım ve beden eğitim derslerinde zorlanabilirler bu ve benzeri sorunların yaşanması olasılığı göz önünde bulundurarak öğretmenlerden bu durumlar için etkin yardım ve müsemma isteme talebinde bulunabilinir.

 

Yine zaman ve organizasyon da yaşanılan sorunlar yüzünden ödev alma ve yapama sorumlukları istenilenin altındadır ve evde ödev yapma süreci genelde çatışmalarla son bulmaktadır. Tüm bunlar düşünüldüğünde her disletik çocuğun bir ödev defterinin olması ve bunu çocuktan ziyade öğretmenin doldurması talep edilmelidir.Yine sınıfa göre disletik çocuğa verilen ödevlerin sağaltılması ve azaltılması ev yaşantısındaki ikili ilişkilerin sağlığı ve çocuğun ödev stresinden kurtulması açısından oldukça önemlidir.

Yabancı dillerdeki farklı fonem yapıları anadilinde sorunları halledememiş disletik çocuklar için oldukça büyük bir handikaptır.Yabancı dillerdeki telaffuz hataları ve yazım hatalarından dolayı not kırılmaması ,sınavların sözlü yapılması bep te alınacak önemli kararlardandır.

 

Tüm bu anlatımların yanında çocuğunuzu rahatlatacağını düşündüğünüz tüm yapılandırmaları özel eğitim yönetmelikleri ve kaynaştırma genelgelerine dayandırabilirsiniz ve talep edilen her türlü düzenleme sizin yasal hakkınızdır.Bunun herhangi bir sınırlaması yoktur.